Akademija uspeha
Storitve

Akademija uspeha – ponudba vrhunskih seminarjev in coachinga

Ponudba poslovnih seminarjev in coachinga Akademije uspeha temelji na znanstveni osnovi, ki jo uporablja tudi vesoljska agencija NASA. Več si preberite na naslovu: www.akademijauspehagroup.si. To jim omogoča, da postavljajo višje standarde na vseh področjih njihovega dela. Njihova metodologija temelji na nagrajenem znanstvenem odkritju, kar jim omogoča, da nudijo preizkušene in učinkovite rešitve. Ponudba seminarjev vključuje PCM Level 1 in Level 2 – komunikacijski trening, ki se osredotoča na izboljšanje komunikacije, obvladovanje konfliktov in povečanje sodelovanja. Ta model je trenutno najboljši komunikacijski in vedenjski model na svetu in ga uporablja veliko svetovno priznanih podjetij, kot so Apple, Coca-Cola, BMW, Oxford, IBM, Audi, Microsoft in druga.

Kakovostna izobraževanja in treningi za uspešno vodenje in prodajo

Poleg tega ponujajo tudi PCM Leadership Academy – akademijo vodenja, ki temelji na znanstvenem načinu vodenja, ki ga uporabljajo uspešna podjetja po vsem svetu. Na tej akademiji se učijo oblik vodenja, ki zagotavljajo uspeh v sodobnih spremenljivih časih. Ponudba se nadaljuje s PCM Sales Academy – prodajno akademijo, katere pristop uporabe prodaje uporablja tudi podjetje, kot je Apple. Na tej akademiji razkrivajo skrivnosti uspešne prodaje, s poudarkom na gradnji odnosov s strankami. Izberite jih, ker imajo več kot 30-letne izkušnje in praktično znanje pri delu z ljudmi. Te izkušnje vključujejo v seminarje in coachinge, kar zagotavlja, da pridobljeno znanje lahko takoj uporabite v praksi. Poleg tega so ekskluzivni distributer Process Communication Model (PCM) v Sloveniji, ki je metodologija komunikacije razvita s strani NASA.

Akademija uspeha

Programi za podjetja so prilagojeni potrebam naročnika. Trening komunikacijskih veščin je namenjen temu, da udeležencem pomaga postati, da so bolj ozaveščeni in izboljšati svoje komunikacijsko vedenje. Skozi usposabljanje bodo prepoznali svoje prednosti, pomanjkljivosti in razloge za najpogostejše napake, kar bo vplivalo na spremembo njihovega razmišljanja in ravnanja v različnih situacijah, ki zahtevajo dobro obvladovanje komunikacijskih spretnosti. Program treninga je sestavljen iz treh modulov, vsak z obsegom šestih andragoških ur. Vsebine modulov se določijo glede na želje in potrebe udeležencev.

Učinkovito vodenje – ključ do uspeha zaposlenih

Strokovnjaki za kadrovanje se strinjajo, da je letni ocenjevalni pogovor eden najučinkovitejših mehanizmov za ohranjanje zainteresiranosti, motivacije in predanosti zaposlenih v podjetju oz. organizaciji. Ta pogovor je priznan kot osnovni instrument za dvosmerno komunikacijo in vodenje. Letne ocenjevalne pogovore morajo voditi usposobljeni vodje, ki se zavedajo pomembnosti teh pogovorov za ciljno usmerjanje in razvoj svojih zaposlenih. Vodje se morajo zavedati, da morajo zaposleni v teh pogovorih videti koristi za svoje delo, izboljšanje odnosov v ekipi in učinkovitejše vodenje. Dobri vodja mora obvladovati vodenje sodelavcev, ustrezno pohvalo in kritiko ter izvedbo letnega ocenjevalnega pogovora, ki mu pomaga pri motiviranju, nagrajevanju in vodenju zaposlenih.

Vodenje, ki vključuje načrtovanje in preverjanje dogovorjenih ciljev, naredi delo bolj smiselno, povečuje motivacijo in učinkovitost v podjetju oz. organizaciji. Vodje s spodbujanjem sodelavcev prispevajo k večji učinkovitosti. Poveča se razumevanje sodelavcev za cilje podjetja/organizacije. Sodelavci so usmerjeni k doseganju rezultatov, kar olajša delo vodjem. Program letnih razvojnih/ocenjevalnih pogovorov se izvede v 6 andragoških urah in vključuje naslednje teme: uvod in priprave na izvedbo pogovora, izvedba pogovora ter zaključek pogovora. Ta program je namenjen direktorjem, vodjem sektorjev, oddelkov, poslovnih enot, strokovnim službam, vodjem delovnih timov, projektnim vodjem ter vsem, ki bodo začeli voditi letne razvojne/ocenjevalne pogovore, tistim, ki jih že izvajajo, ter tistim, ki želijo izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti.

Učinkovito vodenje v sodobnih časih

V preteklosti so bile spremembe redke, danes pa so postale vsakdanja realnost. Če so bili včasih najpomembnejši zaposleni managerji, danes vodilno vlogo igrajo vsi zaposleni. Namesto maksimalne kontrole je cilj vodij danes postavljanje pravih ciljev ter spodbujanje in pomoč zaposlenim pri njihovi uresničitvi. Spreminjajoče se okoliščine zahtevajo, da vodje v podjetjih prilagodijo in posodobijo svoje metode in stil vodenja. Sodoben čas namreč zahteva drugačen pristop k vodenju, kot ga običajno opazimo v praksi. Akademija vodenja vam lahko pomaga pri uvedbi potrebnih sprememb. Namesto ukazovanja, ki temelji na formalni moči, moramo zaupati naloge in uporabljati pogajanja ter svetovanje za dosego kakovostne izvedbe nalog. Vodje morajo spodbujati sodelovanje in pripravljenost za timsko delo.

Program akademije vodenja je sestavljen iz več modulov, ki jih prilagodijo vašim potrebam. Program je namenjen vsem vodstvenim in vodilnim kadrom ter tistim, ki se na to vlogo pripravljajo. Koristi akademije vodenja za udeležence vključujejo večjo odgovornost, samostojnost in samoiniciativnost zaposlenih, spodbujanje ustvarjalnosti, samoiniciativnega in pozitivnega pristopa k delu, izboljšanje medosebnih odnosov med sodelavci, boljši odnos do dela in zgledna izvedba nalog, večja motivacija zaposlenih, prijetno in produktivno delovno vzdušje, večje zadovoljstvo zaposlenih, povečan prispevek posameznikov k skupnim rezultatom, večja uspešnost celotnega podjetja ter krepitve občutka pripadnosti organizacijski enoti in organizaciji kot celoti.

Kultura odličnosti zaposlenih v podjetju je pogosto povzeta z eno besedo – Employeeship. Employeeship je model, ki opisuje vse tiste kvalitete in lastnosti, ki ustvarjajo odličnega zaposlenega. Vključuje predanost posameznika k ključnim vidikom uspešnosti podjetja, ne glede na njihov položaj, strokovnost ali področje dela. Ta model poudarja povezanost med produktivnostjo, kakovostjo in odnosi ter odgovarja na vprašanje, kako mobilizirati vse razpoložljive vire za doseganje skupnih in individualnih ciljev.