Zanimivosti

Europass za jasnost in razumljivost vaših kvalifikacij

Europass je odlična vrsta obrazca za vse tiste osebe, ki morate svoje znanje ter sposobnosti predstaviti na čim bolj jasen način. Za uporabo je takšna vrsta dokumenta povsem enostavna in brezplačna.

Europass je primeren za vse iskalce zaposlitve, za študente, za delodajalce in šole. Iskalci zaposlitve ga potrebujejo za prijave na delovna mesta, projekte, razpise doma in v tujini. Študentom omogoča prijavo na izobraževanje ali za program usposabljanja. Delodajalcem zagotavlja preprost pregled znanj in kompetenc posameznika, šolam koristi za primerjavo znanj in svetovanje posameznikom glede na nadaljnje izobraževanje.

Dokumenti Europassa

Europass vključuje več dokumentov. To so življenjepis, jezikovna izkaznica, Europass mobilnost, prilogo k spričevalu, prilogo k diplomi, spremno pismo in mapo kompetenc.

Dokumenta življenjepis in jezikovna izkaznica sta prosta na razpolago; Europass mobilnost, prilogi k spričevalu in diplomi izdajajo ustanove; spremno pismo ter mapa kompetenc pa sodita med dodatne funkcionalnosti.

europass življenjepis obrazec

Življenjepis in jezikovna izkaznica

Europass torej vključuje tudi življenjepis in jezikovno izkaznico. Prvi dokument na jasen in učinkovit način predstavi znanja, spretnosti in kvalifikacije. Življenjepis se lahko s pomočjo jasnih napotkov izpolni tudi spletu oziroma se lahko na preprost način prenese vzorčno predlogo. Jezikovna znanja se lahko postavijo v središče predstavitve posameznika. Pomagajo vam lahko zlasti pri prijavi na delovno mesto, kjer je zahtevano znanje tujih jezikov. Četudi ste s področja jezika pridobili neformalno znanje, tega lahko sami ocenite, in sicer s pomočjo lestvice.

Kaj je Europass mobilnost

To je vrsta priporočilnega pisma, kjer se opisujejo znanja ter spretnosti, ki ste jih pridobili v drugi državi.

Na povezavi si lahko ogledate, kako napisati Europass življenjepis.