izdelava strojev
Tehnologija

Izdelava strojev po meri za vsak projekt

Dandanes vse več strojev nadomešča delo človeških rok. Tako kot industrije, se sproti nadgrajuje tudi tehnologija in CNC stroji so že zelo napredni. Izdelava strojev pa ni več primerna samo za večje obrate, ampak jih lahko po meri izdelajo tudi za manjše obrate in za manjše projekte. Podrobnosti takih strojev so lahko zelo specifične in zato je treba poiskati proizvodnjo, ki se z izdelavo takih strojev ukvarja. Orodjarstvo MDM vam lahko pri tem pomaga in za vas izdela tak stroj, ki ga za svoje potrebe potrebujete. Svetujejo vam lahko na vseh področjih izdelave, od idejne zasnove, do same izdelave in celo pri nadaljnjem razvoju in iskanju inovacij.

Kaj je CNC stroj in kdaj se ga uporablja?

CNC je okrajšava za angleški izraz Computer Numerical Control. Torej gre za stroj, ki za svoje delovanje uporablja računalniški sistem in s pomočjo njega opravlja strojno izvajanje mehanskih del. Že njegovo ime pove nekaj o takem stroju, saj vsi procesi in komponente stroja delujejo izjemno natančno. Za to so odgovorni motorji, ki jih nadzirajo. Vsak premik je skrbno načrtovan in zaradi tega so vsi obdelovani izdelki izdelani z izjemno natančnostjo. Taki stroji lahko nadomestijo človeško delo, ki ne more biti nikoli tako natančno, kot je računalnik.

Izdelava strojev na CNC način je zaradi njihovega delovanja izredno zapleten postopek. Tu je potrebnega veliko načrtovanja, prav tako pa je treba za dobro delujoči stroj izvesti dovolj testiranj, da je CNC stroj pripravljen na uporabo.

CNC stroje se uporablja v različnih industrijah, kjer sta pomembni avtomatizacija in robotizacija. Z njimi se namreč lahko obdeluje različne materiale, med katerimi so najbolj pogoste kovine, lahko pa gre tudi za plastiko, les in podobno.

Kaj vse vključuje izdelava strojev?

Pred dejansko izdelavo CNC stroja, je potrebnih kar nekaj korakov. Tako se zagotovi, da stroj deluje pravilno in je popolnoma prilagojen vašim željam in zahtevam. Potrebnih je namreč kar nekaj priprav, da se izdela popolnoma prilagojen CNC stroj.

Izdelava strojev se začne z idejo. V tej fazi se poda vse predloge in ideje za izdelavo, prav tako pa se začne pripravljati načrt izdelave. Ta del izdelave CNC stroja je morda najbolj pomembna, saj je treba pripraviti in vključiti vse podrobnosti stroja. Izbrati je torej treba material stroja, kateri material bo stroj obdeloval in čisto vse ostale tehnične podrobnosti. Brez njih izdelava strojev ne bi bila mogoča.

Potem pride na vrsto modeliranje. Tu je v veliko pomoč programska oprema, s katero se lahko izriše model, poleg tega pa se lahko natančno določi tudi simulacija gibljivih delov stroja. Sledi 3D model stroja, ki se ga oblikuje toliko časa, dokler ni končni rezultat popolnoma zadovoljiv. Treba je namreč doseči, da so vse zahtevane specifikacije popolnoma ustrezne zahtevam naročnika.

Izdelava strojev CNC se nadaljuje z izdelavo delavniške tehniške dokumentacije. Šele ko je dokumentacija urejena, pa se lahko začne izdelava vseh potrebnih sestavnih delov stroja. Nekateri deli so izdelani po meri, druge standardizirane dele pa se naroči. Ko so vsi deli izdelani oz. prejeti, se začne sestavljanje oz. izdelava strojev. Najprej pride na vrsto mehanska sestava, ki ji sledi ožičenje stroja. Na koncu pride še programiranje krmilnika in na zadnjem mestu je preizkušanje vseh funkcij in delovanje stroja.

Pomen avtomatizacije pri strojih

Izdelava strojev se močno zanaša na avtomatizacijo. Na splošno se vse več industrij odloča za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnih procesov. Razlogov za to je več, zagotovo pa se sem šteje večja natančnost, boljša produktivnost, pa tudi možnost ponavljanja brez prestanka in posledično hitrejšega dela na splošno. Pri avtomatizaciji delovnih procesov človek skoraj ni potreben, kljub temu pa za izdelke velja, da so izdelani vrhunsko in z majhnimi stroški.

Kot omenjeno, je delo človeka pri teh delovnih postopkih močno zmanjšano. Še vedno je v neki meri človeško delo potrebno, da se nadzoruje celoten proces, CNC stroji pa omogočajo, da je možnosti za človeške napake manj. Hkrati je tako delovno okolje za človeka tudi precej bolj varno. Avtomatizacija se bo sčasoma samo še povečevala in izdelava strojev z možnostjo avtomatizacije je vaša priložnost, da vaš obrat popeljete stopničko višje.

Pomoč pri projektiranju strojev za izdelavo

Izdelava strojev lahko poteka v različnih fazah in z določeno mero pomoči. V nekaterih primerih želi stranka popolnoma nov CBC stroj, ki ga želi uporabljati za določen projekt. V takem primeru podobnega stroja še ni na trgu in treba je začeti od začetka, torej od ideje do izdelave.

V nekaterih primerih ima stranka že nekakšen načrt za konstrukcijo stroja in želi le še izdelavo stroja. Tu se prav tako posvetuje o možnostih in morda se izdela določene spremembe in izboljpave, da bo stroj še bolj učinkovit.

Ne glede na kakšni stopnji ste s CNC strojem za vaš projekt, lahko pride do izboljšav. Načeloma se vse izboljšave in nadgrajevanja probava na prototipu. Preden gre namreč stroj v proizvodnjo, je pomembno, da se ga dobro preveri in testira. Šele potem se začne izdelava strojev v proizvodnji. Tu je pomembno, da je komunikacija med izvajalcem in stranko jasna in da se vse pomanjkljivosti odpravi pri prototipu in preden se stroj pošlje v proizvodnjo.