Krediti v švicarskih frankih vrhovno sodišče
Storitve

Krediti v švicarskih frankih: Vrhovno sodišče odločilo, da gre za nično pogodbo

V zadnji pravno dokončni odločbi Vrhovnega sodišča RS glede afere švicarski frank so bili razveljavljeni krediti v švicarskih frankih. Vrhovno sodišče je s tem pomagalo posameznikom, ki so se znašli v slabi situaciji. Izkušena ekipa pravnih strokovnjakov iz Visoke odškodnine Planinšec vam stoji ob strani, če se znajdete v podobni situaciji in potrebujete pravno svetovanje ter želite uveljaviti svoje pravice v zvezi s posojilno pogodbo v švicarskih frankih. Z veseljem vam bodo pomagali in zagotovili potrebno pravno podporo. Poleg tega so nekatera sodišča običajno pripravljena izdati začasne odredbe, ki preprečujejo odplačevanje anuitet.

Krediti v švicarskih frankih vrhovno sodišče

Odlična pravna podpora za kredite v švicarskih frankih

Podjetje Visoka odškodnina Planinšec je postavljeno kot zaupanja vreden partner pri nudenju pravne pomoči v primerih, povezanih s krediti v švicarskih frankih. Vrhovno sodišče je z odločbo še dodatno olajšalo reševanje težav. Če se soočate s situacijo glede kredita v švicarskih frankih, se lahko obrnete nanje za strokovno podporo. Njihova ekipa pravnikov vam bo nudila potrebno pomoč in vas vodila skozi celoten postopek.

Potrditev ničnosti kreditnih pogodb

Sodišča so že prej nakazovala na ugoden položaj za posojilojemalce v primeru težav z afero krediti v švicarskih frankih, vrhovno sodišče pa je zdaj potrdilo odločitve nižjih sodišč, s tem pa je dejansko razglasilo ničnost teh kreditov. Odločitve Vrhovnega sodišča Republike Slovenije so priznale ničnost kreditov v švicarskih frankih. To je pomembna potrditev s strani najvišjih sodnih organov, ki potrjuje, da so nični krediti v švicarskih frankih. Vrhovno sodišče je potrdilo pomembnost upoštevanja zahtev evropskega prava tudi za kredite, sklenjene pred finančno krizo leta 2009. Ta odločitev je ključna za spoštovanje ustave in ne le za preteklost. Posebej je relevantna za kredite, sklenjene med letoma 2007 in 2008, kar je velika zmaga za posojilojemalce v tej situaciji.

Problem nepoštenih pogodbenih pogojev v kreditih v švicarskih frankih

Nepoštenost pogodbenih pogojev v kreditnih pogodbah v švicarskih frankih je postala očitna. Potrošnik je v tožbi izpostavil, da glavni pogoji pogodb niso bili jasno opredeljeni, še posebej ne za povprečnega potrošnika, ki se je soočal z afero kreditov v švicarskih frankih. Vrhovno sodišče je poudarilo, da mora močnejša stranka v pogodbenem razmerju (banka) opozoriti na vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na izpolnitev interesov potrošnika, kar izhaja iz zakona in načela poštenega poslovanja.

Sodno ugotovljena nepoštenost pogodbenih pogojev v kreditih v švicarskih frankih

Vrhovno sodišče je presodilo, da so kreditne pogodbe v švicarskih frankih vsebovale pogodbene pogoje, ki so bili za potrošnike zavajajoči in nepošteni. Po mnenju sodišča so banke kršile poslovno prakso s svojimi pogodbenimi klavzulami, kar je bilo v nasprotju z zahtevami po poštenem ravnanju s strani potrošnikov. To je privedlo do zavedanja potrošnikov, ki so pričakovali drugačen izid, kot se je dejansko zgodil.