nega na domu Ljubljana
Storitve,  Zdravje

Nega na domu Ljubljana je nekoliko težja oblika pomoči

Kadar v življenju nastopijo težje oblike bolezni in težav, je takrat opravljanje zahtevnejših vsakodnevnih opravil že precej oteženo ali celo nemogoče. V teh primerih nastopi na pomoč nega na domu v Ljubljani, v okviru katere se izdela načrt dela, ki obenem nudi pomoč, a tudi spodbuja samostojnost. Tovrstna pomoč pa se izvaja na več lokacijah in ne samo v prestolnici. Tako so konkretna mesta, kjer se izvaja nega na domu, Ljubljana z okolico, Maribor, Celje, Koper in še nekatera mesta po Sloveniji. Na priloženi povezavi pa najdete podrobnejše informacije o tem in tudi kontaktne podatke, preko katerih lahko pridobite odgovore iz prve roke.

Nega na domu Ljubljana je oblika strokovne pomoči

V obdobju starosti se lahko pojavi več težav, ki dodatno otežujejo vsakodnevna opravila. Enako velja za bolezni, ki lahko pomenijo določene omenitve. V teh primerih je učinkovita oblika pomoči nega na domu (Ljubljana z okolico in nekatera ostala mesta v Sloveniji). Osnovni namen tovrstne nege je pomoč pri opravljanju zahtevnih vsakodnevnih opravil in ostalih dejavnosti. Celotna nega je prilagojena posamezniku, torej njegovim potrebam in tudi zmožnostim. Vsekakor pa to pomeni, da se obenem spodbuja tudi samostojnost posameznika. Slednje se doseže preko spodbujanja lastnega opravljanja storitev, ki jih je posameznik še zmožen opraviti sam.

nega na domu Ljubljana

Komu je namenjena nega na domu (Ljubljana in ostala mesta)?

V osnovi so storitve nege na domu namenjene osebam, ki se soočajo s težjimi oblikami bolezni in z resnejšimi težavami. Konkretneje gre pogosto za bolezni in težave, kot so Alzheimerjeva bolezen, demenca, Parkinsonova bolezen, kronične bolezni in obdobje okrevanja po kapi. Prav tako so storitve primerne za nepokretne posameznike, za osebe nekaterimi drugimi bolezenskimi stanji in za posameznike, ki imajo najrazličnejša s starostjo povezana stanja. Celostno gledano je torej nega na domu (Ljubljana, okolica in ostala mesta) namenjena vsem, ki potrebujejo pomoč pri osebni negi in bi to želeli dobiti v lastnem domu.

Katere storitve so vključene v nego na domu?

Nega na domu Ljubljana in ostala mesta, vključuje precej storitev, ki sodijo v težje oblike pomoči pri vsakodnevnih opravilih. Povsem konkretno je v nego na domu vključena pomoč na domu pri temeljnih dnevnih opravilih, ter pomoč pri oblačenju in slačenju. Prav tako gre za nudenje pomoči pri osebni negi, kot je kopanje, tuširanje, umivanje zob, las, britje, striženje nohtov in podobno. Pomoč je nudena tudi pri hranjenju in pitju, ter pri gibanju (hoja s pripomočki ali brez, vstajanje iz postelje, s stola, invalidskega vozička in podobno). Nega na domu Ljubljana in v ostalih mestih po Sloveniji, pa vključuje še pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, pomoč pri vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov, ter varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči.

Katere so prednosti nege na domu?

Ogromna prednost nege na domu je razvidna že iz samega poimenovanja, gre torej za izvajanje nege v zavetju lastnega doma. Slednje prinaša veliko mero varnosti in domačnosti, kar je vsekakor dragoceno. Nega na domu (Ljubljana ali druga mesta) se izvaja s strani ustrezno izobraženih in strokovno usposobljenih izvajalec oskrbe na domu, kar pomeni, da gre za kakovostno oskrbo. Tovrstna nega je tudi za družino posameznika koristna, saj jih razbremeni samostojnega izvajanja nege in jim posledično omogoča nemoteno opravljanje lastnih obveznosti. Na ta način so svojci prihranjeni zahtevnega in utrujajočega dela, posameznik pa pridobi ustrezno in strokovno nego.

nega na domu Ljubljana

 

Nega na domu Ljubljana in ostala mesta omogoča kakovostnejše življenje

Med pomembnejše cilje nege na domu, sodi tudi omogočanje tem bolj kvalitetnega življenja v domačem okolju. V primeru potrebe po intenzivni negi, so posamezniki pogosto nameščeni v institucionalno varstvo, kar je lahko včasih tudi bremenilno. Domače okolje je namreč tisto, v katerem se pogosto počutimo najbolje, zato je nega na domu za mnoge boljša rešitev. Tovrstna nega zagotavlja znano bivalno okolje, znane ljudi in pogosto tudi dobro počutje, zaradi česar je celotna nega uspešnejša. Gre torej za nudenje strokovne nege v znanem okolju, kar lahko pripomore h kakovostnejšem življenju.

Nega na domu (Ljubljana) je povsem prilagojena posamezniku

Osnovni namen nege na domu je torej nudenje pomoči pri vsakodnevnih opravilih, ki jih oseba zaradi različnih razlogov ni več zmožna opravljati. Ker gre za povsem drugačne sposobnosti in potrebe, se celotna nega prilagodi posamezniku. To pomeni, da je potek nege odvisen od zdravstvenega stanja, potreb, želja in tudi ciljev. Izvajanje nege temelji na tesnem sodelovanju, zato gre deloma tudi za čustveno podporo in popestritev dni z družbo ter pogovori. Zaradi vsega naštetega je nega na domu (Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in drugo) znana kot uspešna oblika pomoči.