sodni-prevod
Storitve

Vsi sodni prevodi veljajo v tujini kot izvirnik

Na sodnega prevajalca se lahko obrnete v trenutku, ko bi želeli bolje razumeti katero od uradnih sporočil, odločb, pogodb ali kakega drugega dokumenta, ki ali ni izpisan v vašem jeziku ali pa je napisan v strokovni obliki. Za najvišjo raven skrbnosti bo poskrbel sodni prevajalec, ki vam lahko pripravi dober sodni prevod (P). Vsi se zavedamo, kako pomembne so malenkosti, predvsem pri uradnih postopkih, zato izkušen sodni prevajalec poskrbi za ustrezen sodni prevod.

Kadar imate pred seboj sodni prevodi, le ta velja tudi v tujini in ga lahko uporabljate kot izvirnik. Ko se iščete sodnega prevajalca za ustrezen sodni prevod, naj poudarimo, da so le ti lahko opravljeni s strani prevajalca, ki je imenovan s strani Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije. Sodno overjen prevod se z vrvico zveže z izvirnikom, da se izvirnik in prevod ne ločita in ne izgubita. Tako so sodni prevodi opremljeni tudi z izjavo sodnega tolmača, njegovim podpisom in žigom, kar potrjuje skladnost z izvirnikom in prinaša civilnopravno odgovornost vsakega sodnega tolmača v postopku. Nekateri sodni prevodi so pripravljeni tudi s strani stranke, vendarle sodni tolmač ponovno preveri vse potrebne informacije, saj s svojim žigom in podpisom jamči za točne in resnične informacije.

sodni-prevod-prevajalec

Včasih so sodni prevodi in s tem sodno tolmačenje prijetno in sproščeno, saj delo sodnega tolmača zajemu tudi tolmačenje na porokah ali upravni enoti, ter drugih zanimivih in poučnih priložnostih ter strokovnih predavanjih. Po drugi strani pa se sodni tolmač srečuje tudi z zahtevnimi in strokovnimi sodni prevodi, ki jih največkrat potrebujejo določena podjetja tudi pri svojih pogajanjih. Tu je zahtevana tudi višja raven znanja in strokovnosti. Prav tako pa je sodni tolmač lahko prisoten na določenih sejah ali skupščinah upravnih odborov in nadzornih svetov gospodarskih družb.

Sodni tolmač je pri svojem delu vedno nepristranski, saj ga k temu zavezuje osebno prepričanje kot tudi prisega in pravna zakonodaja.